تعداد مقالات: 40
3. مدل مسیری وفاداری بازدیدکنندگان مناطق جنگی در قالب راهیان نور

دوره 2، شماره 1، تابستان 1396

وحید شرفی؛ هادی آقایی؛ زهره محمدیاری


9. تأثیر دفاع مقدس بر تقویت و تحکیم پیوند اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

هادی اولاد؛ محمدحسن الهی منش


10. واکاوی مسئله اروندرود و تاریخ مناقشات ایران و عراق در پرتو حقوق بین‌الملل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

ناصر فرشادگهر؛ حمداله آصفی؛ یاسر قائمی


11. تبیین شیوه رهبری امام خمینی (ره) در طول هشت سال دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، زمستان 1395

سید حسین رحیمیان کلور؛ مهدی نطاق پور


14. بررسی حقوق مخاصمات مسلحانه در دفاع مقدس

دوره 1، شماره 2، بهار 1395

مصطفی سلیمانی زاده


17. مدیریت و فرماندهی هاشمی رفسنجانی درجنگ تحمیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-44

هادی قیصریان فرد


18. بررسی جنایت نسل کشی "با مطالعه موردی جنایات انجام گرفته در سردشت و حلبچه"

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-43

سید جعفر حسینی؛ رحیم وکیل زاده؛ حسن موثقی


20. ارائه الگوی فرهنگ فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس

دوره 1، شماره 1، زمستان 1395

حسن گیلانی؛ احمد غلامپور


24. بررسی استراتژی عراق در طی جنگ تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396

هادی مرادپیری؛ مهدی حشمتی جدید؛ محمد حسن زاده (محمدی)


شماره‌های پیشین نشریه