نحوه مدیریت بحران امام خمینی (ره) ؛ مطالعه موردی هشت سال دفاع مقدس

نویسندگان

شاهد

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر، شناخت نحوه مدیریت بحران امام خمینی (ره)؛ مطالعه موردی سال‌های دفاع مقدس است. ارتش رژیم بعثی عراق با حمایت و پشتیبانی قدرت‌های بزرگ، در شهریور ماه 1359 به خاک ایران تجاوز کرد و جنگ هشت ساله‌ای را به این کشور تحمیل کرد. بنابراین امام خمینی (ره) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران مدیریت این بحران را به‌دست گرفته و به کنترل امور پرداختند. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش تاریخی و تحلیل اسنادی پاسخگوی این سؤال باشد که مدیریت بحران امام خمینی (ره) در سال‌های دفاع مقدس چگونه بوده است. بر طبق یافته‌های این پژوهش امام خمینی (ره) با درک کامل و صحیح از شرایط کشور و اوضاع داخلی و بین‌المللی در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز جنگ، تصمیمات تأثیرگذار و مهمی گرفتند که در روند کلی جنگ و آینده مملکت اسلامی نقش اساسی ایفاء نمود. ایشان با تلفیق دو نوع مدیریت بحران کاریزماتیک و سیستمیک در طول سال‌های دفاع مقدس، مانع از این شدند که رژیم بعثی عراق به اهداف توسعه‌طلبانه خود دست پیدا کند.

کلیدواژه‌ها