بررسی عملکرد قوم عرب در دوران هشت سال دفاع مقدس

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در جهان معاصر و در طول تاریخ، انسان‌ها با اقوام و ملل مختلف شناخته شده که در کشورهای گوناگون ساکن هستند و با توجه به آمار کشورهای مستقل شناخته شده، برخی از آن‌ها شامل اقوام زیادی هستند که در کنار هم یک ملت واحد را ساخته و زندگی می‌کنند.
ایران نیز از دیرباز مجموعه‌ای از اقوام مختلف را در چارچوب سرزمین شناخته شده ایران پذیرا بوده و این اقوام در کوران حوادث و به تعبیری سختی‌ها و آسانی‌ها در کنار هم برای حفظ وحدت ملی صحنه‌های کم نظیری را رقم زده‌اند و برای آن‌ها ظرفیت‌های قومی، در درجه اول برای ارتقای تراز وحدت ملی و تمامیت ارضی ارزش داشته و هیچ‌گاه در برابر بیگانگان سر فرود نیاوردند و با تمام کمبودها، حفظ کشور و محل زندگی آباء و اجدادشان در اولویت اول بوده است.
در بین اقوام ایران قوم اصیل عرب که عمدتاً در جنوب غرب ایران ساکن می‌باشند، با فرصت‌های سازنده‌ای که در اختیار دارد همیشه از یک ایران مقتدر و سربلند دفاع کرده و خود را جزء لاینفک این سرزمین می‌دانسته است. سؤال این است که در طول دفاع مقدس، قوم عرب در برابر متجاوز چه عملکردی داشته است؟ این تحقیق از نوع نظری-کاربردی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی‌های عملکرد قوم عرب در دفاع مقدس پرداخته و نتایج آن نشان می‌دهد که قوم عرب در برابر تجاوز بیگانه، با درک صحیح موقعیت خود مبادرت به دفاع در مقابل دشمن نموده و در این راه شهدا و ایثارگران بسیاری را تقدیم کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها