تکلیف محوری در اندیشه دفاعی فرماندهان دفاع مقدس با الگوپذیری از اندیشه دفاعی امام حسین (ع)

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دفاع مقدس ملت مسلمان و شریف ایران است. قداست و اسلامی بودن آیین دفاع و الگوگیری رزمندگان و فرماندهان آن‌ها از عاشورا و کربلا بسیار در خور توجه بوده و اهمیت تحقیق حاضر را دو چندان می‎کند. برای اثبات این موضوع ابتدا به اندیشه دفاعی امام حسین (ع) پرداخته و در ادامه اندیشه دفاعی فرماندهان دفاع مقدس بررسی شده است. در این تحقیق از بین مؤلفه‌های اندیشه دفاعی، مؤلفه مهم تکلیف محوری با 7 شاخص را در اندیشه دفاعی امام حسین (ع) در نظر گرفته شد. با این 7 شاخص اتدیشه و عمل فرماندهان دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‎ حاصل از این تحقیق گویای آن است که فرماندهان دفاع مقدس در همه شاخص‎های تکلیف محوری در سطح و وسعت، مسئولیت و اختیارات خود از امام حسین (ع) الگو گرفته و از ایشان پیروی کرده‎اند.
نوع تحقیق کاربردی – توسعه‌ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است و از نظر منطق اجرا، پژوهش قیاسی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی و با فیش‌برداری انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها