تاملی نظری برعملکرد رسانه ملی در جنگ تحمیلی د رحوزه سیاسی و خبری

نویسنده

امام صادق

چکیده

امروزه مناسبات جنگ و رسانه از موضوعات نوپدید و قابل مطالعه در دو عرصه دانش و ادبیات علمی مربوط به جنگ و نیز حوزه دانش ارتباطات است، به نحوی که می‌توان گفت جنگ‌های امروزه به شدت رسانه‌ای شده است. انقلاب اسلامی ایران به موازات ایجاد تحولی نو در عرصه انقلاب، دولت‌سازی و نظام سازی، در عرصه نقش و جایگاه رسانه‌ها نیز تحولاتی قابل توجه ایجاد کرده است. این امر بخصوص در دوران هشت ساله دفاع مقدس نمود و جلوه خاصی یافت به نحوی که می‌توان گفت متأثر از فضای انقلاب و جنگ، رسانه نیز معنا و جایگاهی خاص یافت و متقابلاً نقش‌آفرینی رسانه در عرصه بسیج سیاسی، بررسی، مدیریتِ افکار و احساسات و روحیه عمومی، خنثی کردن تبلیغات و جنگ روانی دشمنان انقلاب اسلامی و بخصوص ایفاگری نقش ضلع رسانه‌ای دفاع مقدس سهمی ویژه داشته است. بخش عمده این نقش متوجه رسانه صدا و سیما بخصوص حوزه خبرو برنامه‌های سیاسی بوده است این مقاله به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که با رویکرد نظری عملکرد حوزه خبری و سیاسی رسانه صدا و سیما در دوران دفاع مقدس چگونه قابل تحلیل است ؟ ازآنجا که تاکنون پژوهش درخوری درباره مبانی نظری عملکرد رسانه در دوران دفاع مقدس بخصوص در بُعد سیاسی و اعتقادی صورت نگرفته است ؛هدف مقاله حاضر ترسیم نقطه آغاز برای تدوین مبانی نظری عملکرد حوزه اطلاع‌رسانی صدا و سیما در دوران دفاع مقدس است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده نشان می دهد، نظام اطلاع رسانی صدا وسیما در دوران دفاع مقدس بخصوص در مرحله آغاز آن از اضلاع مختلفی تشکیل شده بود که از ترکیب واژه هایی چون آرمان مداری درعین مصلحت گرایی ، اخلاق محوری در عین فراوظیفه گرایی ، ولایت مداری در عین مردمگرایی ،جهادگرا و انقلابی در عین توجه به وضعیت روزمره جامعه ونفی سکولاریزم بدست می آید .

کلیدواژه‌ها