بررسی سیمای جانبازان شیمیایی در شعر دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور/میراث فرهنگی

چکیده

در ادبیات دفاع مقدس، جانبازان شیمیایی نسبت به دیگر جانبازان هشت ساله دفاع مقدس نمود بیشتری دارند. تاریخ استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و از همه مهمتر تسلیحات شیمیایی در جنگهای جهانی اول و دوم و هم­چنین استفاده وسیع و مکرر در جنگ تحمیلی (دفاع مقدس)، آگاهی مردم در این‌باره را می‌طلبد. در این پژوهش سعی شده است تا به گوشه­ای از حوزه شعر و ادبیات با موضوع جانبازان شیمیایی اشاره شود و به نقش ادبیات دفاع مقدس به‌خصوص شعر در ارتقای آگاهی جامعه پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از ابزارفیشبرداری و مطالعه کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. بررسی مشکلات جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنها یکی از اساسی‌ترین رخدادهایی است که شاعران جوان با نگاهی عمیق و شاعرانه به آن پرداخته‌اند. بسامد سیمای جانبازان شیمیایی و گوشه‌ای از مشکلات آشکار آنان نیز از نگاه شاعران دور نمانده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.

احمد محمود، معین (1366)، سلاحهای شیمیایی و میکروبی، تهران: انتشارات آفتاب.

اسرافیلی، حسین (1385)، زخم سیب، تهران: صریر.

باقری، عباس (1390)، ناگهان از خاک، تهران: انتشارات تجلی مهر.

براهنی، رضا (1380)، طلا در مس، تهران: زریاب.

پشت­مشهدی، اعظم (1385)، پلاک، تهران: انتشارات صریر.

پناه، زینب (1389)، شعر دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.

 خمینی، روح­الله (1361)، صحیفه نور، ج شانزدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 رحیمی­پردنجانی (1390)، رد پای سرخ عشق، شهرکرد: انتشارات سدرالمنتهی.

روایت جنون (1383)، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، تهران: نشر صریر لوح زرین.

 سپهر، ابوالفضل (1385)، دفتر آبی، فرهنگسرای پایداری، چ ششم، تهران.

سوختگان­وصل (1381)، نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری، تهران: نشر معارف.

شفیعی، سیدضیاءالدین (1387)، امواج ارغوانی، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.

عبدی، سیروس (1389)، کلمه­ها سربازند، تهران: سپید باوران

علی­اکبری، رضا (1384)، تانکها در سایه، تهران: نسیم حیات.

قزوه، علیرضا (1384)، روایت چهاردهم، تهران: لوح زرین و نشر صریر.

قزوه، علیرضا (1374)، شبلی در آتش، تهران: اهل قلم.

کردبچه­حسین­آبادی، مهدی (1386)، تهدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین­الملل، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.

گلمرادی، شیرینعلی (1390)، لاله­ها و لاله­ها، تهران: پالیزاد.

محقق، جواد (1388)، هم سرو هم صنوبر، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.

محمدی­پور، فرامرز (1386)، کنار چشم خدا، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.

معین، محمد (1375)، فرهنگ معین، چ دهم، تهران: امیرکبیر.

مؤدب، علی­محمد (1383)، همین­قدر می­فهمم از جنگ، تهران: سارینا.

نوازینی، رحمان (1389)، فانوسهای سرخ، تهران:آرام دل.

آژیرخطر یعنی چه، (18/4/1393)، www.library.tebyan.net-     

رحمتی، حامد (10/7/93)،  www.chemical-victims.blogfa.com