بررسی سیمای جانبازان شیمیایی در شعر دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور/میراث فرهنگی

چکیده

در ادبیات دفاع مقدس، جانبازان شیمیایی نسبت به دیگر جانبازان هشت ساله دفاع مقدس نمود بیشتری دارند. تاریخ استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و از همه مهمتر تسلیحات شیمیایی در جنگهای جهانی اول و دوم و هم­چنین استفاده وسیع و مکرر در جنگ تحمیلی (دفاع مقدس)، آگاهی مردم در این‌باره را می‌طلبد. در این پژوهش سعی شده است تا به گوشه­ای از حوزه شعر و ادبیات با موضوع جانبازان شیمیایی اشاره شود و به نقش ادبیات دفاع مقدس به‌خصوص شعر در ارتقای آگاهی جامعه پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از ابزارفیشبرداری و مطالعه کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. بررسی مشکلات جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنها یکی از اساسی‌ترین رخدادهایی است که شاعران جوان با نگاهی عمیق و شاعرانه به آن پرداخته‌اند. بسامد سیمای جانبازان شیمیایی و گوشه‌ای از مشکلات آشکار آنان نیز از نگاه شاعران دور نمانده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
احمد محمود، معین (1366)، سلاحهای شیمیایی و میکروبی، تهران: انتشارات آفتاب.
اسرافیلی، حسین (1385)، زخم سیب، تهران: صریر.
باقری، عباس (1390)، ناگهان از خاک، تهران: انتشارات تجلی مهر.
براهنی، رضا (1380)، طلا در مس، تهران: زریاب.
پشت­مشهدی، اعظم (1385)، پلاک، تهران: انتشارات صریر.
پناه، زینب (1389)، شعر دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
 خمینی، روح­الله (1361)، صحیفه نور، ج شانزدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 رحیمی­پردنجانی (1390)، رد پای سرخ عشق، شهرکرد: انتشارات سدرالمنتهی.
روایت جنون (1383)، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، تهران: نشر صریر لوح زرین.
 سپهر، ابوالفضل (1385)، دفتر آبی، فرهنگسرای پایداری، چ ششم، تهران.
سوختگان­وصل (1381)، نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری، تهران: نشر معارف.
شفیعی، سیدضیاءالدین (1387)، امواج ارغوانی، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
عبدی، سیروس (1389)، کلمه­ها سربازند، تهران: سپید باوران
علی­اکبری، رضا (1384)، تانکها در سایه، تهران: نسیم حیات.
قزوه، علیرضا (1384)، روایت چهاردهم، تهران: لوح زرین و نشر صریر.
قزوه، علیرضا (1374)، شبلی در آتش، تهران: اهل قلم.
کردبچه­حسین­آبادی، مهدی (1386)، تهدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین­الملل، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
گلمرادی، شیرینعلی (1390)، لاله­ها و لاله­ها، تهران: پالیزاد.
محقق، جواد (1388)، هم سرو هم صنوبر، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
محمدی­پور، فرامرز (1386)، کنار چشم خدا، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
معین، محمد (1375)، فرهنگ معین، چ دهم، تهران: امیرکبیر.
مؤدب، علی­محمد (1383)، همین­قدر می­فهمم از جنگ، تهران: سارینا.
نوازینی، رحمان (1389)، فانوسهای سرخ، تهران:آرام دل.
آژیرخطر یعنی چه، (18/4/1393)، www.library.tebyan.net-     
رحمتی، حامد (10/7/93)،  www.chemical-victims.blogfa.com