بررسی دلایل تغییر رویکرد عملیات‌های 8 سال دفاع مقدس از خشکی به آبی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

با اتمام عملیات‌های گسترده که سر آغاز آن‌ها عملیات ثامن الائمه (ع) است، ضربات مهلکی به دشمن وارد شده و پیروزی‌های چشمگیری به‌دست آمد و شهرهای اشغالی کم کم آزاد شد. عملیات‌های سپاه در ابتدا به صورت کلاسیک صورت می‌گرفت، بنابراین نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شد و به صورت مشترک با ارتش ادامه پیدا کرد و دوباره نتایج مطلوب ‌به‌دست نمی‌آید تا اینکه سپاه به صورت جنگ‌های پارتیزانی و شبانه، عملیات‌های خود را انجام داده و بنابراین پشتیبانی‌های هوایی و توپخانه انجام می‌گرفت و نتایج بسیار خوبی حاصل شد. کم کم دشمن تاکتیک‌های رزمندگان اسلام را شناخت و در رفع نواقص مهیا شد. در ابتدا جنگ در مناطق خشکی صورت می‌گرفت و چون رزمندگان اسلام در مناطق خشکی به بن‌بست رسیده بودند و با توجه به اینکه وسعت زیادی از مناطق مرزی ایران با عراق را مناطق آبی تشکیل می‌داد، برای برون رفت از بن‌بست جنگ فرماندهان سپاه به فکر مناطق آبی افتادند و می‌توان گفت که با اینکار ابتکار جدیدی در تاریخ جنگ رقم خورد و عملیات‌های بزرگی همچون خیبر، بدر و والفجر هشت در مناطق آبی صورت گرفت و پیروزی‌های چشمگیری نصیب ایران شد که توان رزمی را به نفع ایران عوض کرد.

کلیدواژه‌ها