نقد و بررسی کتاب «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس»

نویسنده

دانشگاه تهران / دانشگاه پیام نور

چکیده

«شعر دفاع مقدس» شاخه‌ای از ادبیات پایداری است که به صورت مستقیم به روایتِ جنگ و فراز و فرودهای آن می‌پردازد. از آنجایی که این شاخۀ نوپا به عنوان رشته‌ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، ضروری است که بیشتر به معرفی منابع آموزشی آن بپردازیم. یکی از منابع جدیدی که در این حوزه نوشته شده است، کتاب «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» اثر حبیب‌الله مهرجو است. این کتاب با همۀ اهمیت‌ و ارزش‌هایی که دارد، کاستی‌ها و معایب زیادی نیز دارد که در سطوح مختلف محتوایی و صوری آن قابل مشاهده است و این امر سبب شده که از ارزش علمی اثر به شکل چشم‌گیری کاسته شود. در این مقاله سعی شده است تا بعد از معرفی مختصر کتاب مذکور، به شکل مبسوط به نقد و بیان کاستی‌های آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها