نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، هادی مدل مسیری وفاداری بازدیدکنندگان مناطق جنگی در قالب راهیان نور [دوره 2، شماره 1، 1396]

ا

 • احمدیان، سعید بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی رزمندگان دفاع مقدس در سازمان مورد مطالعه :شهید حسین همدانی [دوره 2، شماره 1، 1396]

ب

 • بزمی حاجی خواجه لو، علی بررسی تفکراثربخش استراتژیک نظامند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درجنگ هشت سال دفاع مقدس [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • بشارتی، محمد رضا مهندسی فرهنگی ارزش‌های دفاع مقدس [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • بلخی، محمد بررسی نقش روحیه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس با تأکید بر چهار عملیات بزرگ [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • بلخی، محمد بررسی نقش روحیه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس با تأکید بر چهار عملیات بزرگ [دوره 2، شماره 1، 1396]

ح

 • حسنی، قاسم بررسی وتحلیل دلایل تهاجم و شکست منافقین درعملیات فروغ جاویدان و دستاوردهای عملیات مرصاد [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • حسینی، سید قاسم بررسی دلایل تغییر رویکرد عملیات‌های 8 سال دفاع مقدس از خشکی به آبی [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • حسن زاده (محمدی)، محمد بررسی استراتژی عراق در طی جنگ تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • حشمتی جدید، مهدی بررسی و تحلیل ظرفیت‌ها و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • حشمتی جدید، مهدی بررسی استراتژی عراق در طی جنگ تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1396]

د

 • درخور، محمد بررسی عملکرد قوم عرب در دوران هشت سال دفاع مقدس [دوره 2، شماره 1، 1396]

ر

 • رجبی دوانی، محمد حسین تکلیف محوری در اندیشه دفاعی فرماندهان دفاع مقدس با الگوپذیری از اندیشه دفاعی امام حسین (ع) [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • رحیمیان، محمد نحوه مدیریت بحران امام خمینی (ره) ؛ مطالعه موردی هشت سال دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • رحیمیان کلور، سید حسین تبیین شیوه رهبری امام خمینی (ره) در طول هشت سال دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • رستمی نسب، عباسعلی توحید و ارزش های توحیدی و الهی از منظر شهدای 8سال دفاع مقدس استان کرمان و استلزامات تربیتی مرتبط با آن [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • رهنما، مهدیه نحوه مدیریت بحران امام خمینی (ره) ؛ مطالعه موردی هشت سال دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • رئیسی، جان محمد جهاد و دفاع مقدس از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 1، شماره 2، 1395]

س

 • سلمانی، عباسعلی بررسی نقش روحیه در پیروزی عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس با تأکید بر چهار عملیات بزرگ [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • سلیمانی زاده، مصطفی ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص جنگ عراق علیه ایران و کویت [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • سلیمانی زاده، مصطفی بررسی حقوق مخاصمات مسلحانه در دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1395]

ش

 • شاهقلیان قهفرخی، رضا چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی و تأثیر آن در پذیرش قطعنامه 598 [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • شاهقلیان قهفرخی، رضا نقش و عملکرد اتحاد جماهیر شوروی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • شرفی، وحید مدل مسیری وفاداری بازدیدکنندگان مناطق جنگی در قالب راهیان نور [دوره 2، شماره 1، 1396]

ص

 • صفری، فرامرز بررسی وتحلیل دلایل تهاجم و شکست منافقین درعملیات فروغ جاویدان و دستاوردهای عملیات مرصاد [دوره 2، شماره 1، 1396]

ع

 • عارفی گوروان، اسماعیل تحلیل رهبری امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس با تاکید بر جامعه شناسی احساسات [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • عزیزی سلدوز، محمود نگاهی به سینمای مستند شهید آوینی و تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری سینمای دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • علاماتی، غلامرضا ضرورت تبیین ارزش‌ها و فرهنگ ایثار و شهادت در دفاع مقدس برای نسل آینده [دوره 1، شماره 1، 1395]

غ

 • غیاثی راد، داود مهندسی فرهنگی ارزش‌های دفاع مقدس [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • غفاری هشجین، زاهد تحلیل رهبری امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس با تاکید بر جامعه شناسی احساسات [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • غلامپور، احمد ارائه الگوی فرهنگ فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1395]

ک

 • کریمی پور، یدالله تأثیر احساس محرومیت نسبی کالبدی مهاجران جنگ تحمیلی (دفاع مقدس) بر حس تعلق مکانی (نمونه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1395]

گ

 • گیلانی، حسن ارائه الگوی فرهنگ فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1395]

ل

 • لشکری، امیر نگاهی به سینمای مستند شهید آوینی و تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری سینمای دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1395]

م

 • مجیدی، حسن تاملی نظری برعملکرد رسانه ملی در جنگ تحمیلی د رحوزه سیاسی و خبری [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • محمدیاری، زهره مدل مسیری وفاداری بازدیدکنندگان مناطق جنگی در قالب راهیان نور [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • مرادپیری، هادی بررسی استراتژی عراق در طی جنگ تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • مراد پیری، هادی راهبرد سیاست گذاری فرهنگی در زمینه علوم و معارف دفاع مقدس به منظور حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده [دوره 1، شماره 1، 1395]
 • مراد پیری، هادی بررسی و تحلیل ظرفیت‌ها و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس [دوره 2، شماره 1، 1396]
 • مسـعودی، هادی نقش عوامل منطقه‌ای و ‌فرامنطقه‌ای در آغاز جنگ عراق علیه ایران [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • منگالی، زهرا توحید و ارزش های توحیدی و الهی از منظر شهدای 8سال دفاع مقدس استان کرمان و استلزامات تربیتی مرتبط با آن [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • مهدیانی، رویا تأثیر احساس محرومیت نسبی کالبدی مهاجران جنگ تحمیلی (دفاع مقدس) بر حس تعلق مکانی (نمونه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • مهرآبادی آرانی، حامد تکلیف محوری در اندیشه دفاعی فرماندهان دفاع مقدس با الگوپذیری از اندیشه دفاعی امام حسین (ع) [دوره 1، شماره 1، 1395]

ن

 • ناظمی اردکانی، مهدی مهندسی فرهنگی ارزش‌های دفاع مقدس [دوره 2، شماره 2، 1396]
 • نیرآبادی، ‌هادی تأثیر احساس محرومیت نسبی کالبدی مهاجران جنگ تحمیلی (دفاع مقدس) بر حس تعلق مکانی (نمونه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1395]
 • نطاق پور، مهدی تبیین شیوه رهبری امام خمینی (ره) در طول هشت سال دفاع مقدس [دوره 1، شماره 1، 1395]

و

 • ولی پور، عبداله نقد و بررسی کتاب «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» [دوره 2، شماره 2، 1396]